Trafikkontroll

2018-02-21 10:26:00

På polisens webbplats används cookies som gör att webbplatsen fungerar bättre.

Sjukstugegatan, kontroll av nykterheten

Under tiden 07:15 - 07:40 fick ca 20 fordonförare blåsa i polisens sållningsinstrument. Alla utan anmärkning.

Se händelsen på polisen.se